Můj život je odrazem mého nitra

Našimi myšlenkami, pocity, podvědomými programy a vzorci si tvoříme naši realitu.

Pokud tedy chceme prožívat šťastný a naplněný život, tak si můžeme vědomou prací na sobě upravit naše vnitřní nastavení  tak, že nám život sám pak začne skrze situace a okolnosti tyto pocity odrážet.

Výstižný je v tomto směru citát jednoho psychologa:

„Celý život jsem si myslel, že se dívám z okna a já jsem se díval do zrcadla.“